Servetta AB

Servetta startades i april 2017 efter att ha tagit över det konkursförsatta bolaget Celest Paper Klippan AB.


I och med övertagandet av Celest, och dess tidigare anställda, så har Servetta mer än 25 års erfarenhet av servettproduktion och man kunde fortsätta traditionen med servettillverkning på orten, något som funnits sedan 1960-talet.

Vår Vision

Servetta tillverkar och förmedlar högkvalitativa borddukningsprodukter av engångskaraktär.

Vi ska skapa värde för kunden genom:

 • En hög och nära service.
 • Med produkter av hög och jämn kvalité.
 • Konkurrenskraftiga priser.
 • Hög leveranssäkerhet.

Inom vårt marknadsområde ska vi vara en leverantör av mjuka engångsprodukter för det dukade bordet - under eget eller kundens varumärke.

Servetta skall vara ett företag i tillväxt och förändring som attraherar, stimulerar och ger möjlighet för duktiga medarbetare.

 

Miljö

 • Servetta värnar om miljön och vi arbetar ständigt med att försöka minimera vår miljöpåverkan. Våra produkter är certifierade med såväl Svanen såsom FSC och detta garanterar att produkterna uppfyller stränga miljö- och klimatkrav.
 • Vårt råpapper är tillverkat av massa som är: TCF (Totally Chlorine Free) eller ECF (Elementary Chlorine Free). Råpappret är även testat och livsmedelgodkänt.
 • Våra tryckfärger är vattenbaserade. Vi testar kontinuerligt så att de inte färgfäller.
 • Våra produkter uppfyller kravspecifikationen DIN EN 13432 vilket gör att våra produkter är komposterbara.
 • Vi är anslutna till FTI.

 

Kvalité

Servetta arbetar efter GMP (Good Manufacturing Practice) och syftet med GMP är att vår tillverkning följer en konstant process. Vi bestämmer i förväg hur vi skall tillverka och vi gör momenten på samma sätt varje gång. Målet är att ge kunden en produkt som den alltid kan lita på.

GMP är inriktat på att vi:

 • Har bra kunskap om våra leverantörer.
 • Analyserar material före tillverkning.
 • Styr vår tillverkning.
 • Kontrollerar kvalité efter tillverkning och packning.
 • Efter produktion har ett ansvar gentemot kund som bland annat innefattar reklamationshantering.